1. Ana Sayfa
  2. Yaşam

Covid-19 Salgın döneminde yaşlıların yalnızlığı arttı

Salgın döneminde ileri yaştaki şahısların yalnızlığı arttı
0

Covid-19 Salgın  Pandemi Döneminde Yaşlılık ve Yalnızlık

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı önderliğinde yürütülen “” çalışması, 20 Kasım-30 Kasım 2022 tarihleri aralarında çevrimiçi anket yoluyla Türkiye’nin öbür illerinden 60 yaş ve üzeri bin 598 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Toplam 30 sorudan oluşan ankette; katılımcıların yalnızlık duygusu, katılımcılara yalnızlığın çağrıştırdığı duygular, katılımcıların yalnız hissettiklerinde yöneldikleri aktiviteler, sevinç düzeyleri, sağlık durumları, Covid-19 virüsüne yakalanma oranları ve pandemi sürecinin yaşlı bireylerin sosyo-kültürel durumlarına etkisi üzerine sorular yer aldı.

Covid-19 Salgın
Covid-19 Salgın

Yalnızlık en çok mutsuzluğu çağrıştırıyor

“Kendinizi ne sıklıkta yalnız hissedersiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 22,2’si “hiçbir vakit”, yüzde 37,7’si “nadiren”, yüzde 22,8’i “nadiren”, yüzde 11,4’ü “çok sık”, yüzde 5,6’sı “daima” şeklinde cevapladı. Çalışmada ayrıca bekar olan ihtiyar bireylerin evlilere tarafından kendilerini daha yalnız hissettikleri görüldü. Bu süreçte yalnızlık duygusunun yüksek olduğu katılımcının yüzde 68,7’si Covid-19 Salgın sürecinde yakınlarıyla görüşememesinin bir sonucu olarak kendini yalnız hissettiklerini dile getirdi.

Yalnızlık size hangi duyguları çağrıştırıyor?

sorusuna katılımcılardan en sık alınan Covid-19 Salgın cevap yüzde 20,8 ile mutsuzluk olmuştur. Katılımcıların yüzde 16,6’sı üzüntü yanıtını verirken yüzde 10,0’ı çaresizliği, yüzde 9,8’i ölümü, yüzde 8,3’üne hüznü çağrıştırdığını belirtti.

Ankette yer alan “genel olarak tüm yaşamınızı düşündüğünüzde kendinizi nasıl tanımlarsınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 58,3 “orta düzeyde mutluyum”, yüzde 27,7’si “başlıca mutluyum”, yüzde 10,6’ı “başlıca mutlu değilim”, yüzde 3,4’i ise “hiç mutlu değilim” yanıtını verdi.

Covid-19 Salgın
Covid-19 Salgın

Yalnızlık duygusunu yoğun şekilde hissettirdiÜsküdar Üniversitesi’nde ikincisini bu yıl düzenledikleri ‘Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’ nda yalnızlığı bir çok yönüyle ele aldıklarına uyarı çeken Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Covid-19 Salgın sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Önerilen Yazı  Teknolojik aletlerin kullanımı arttı: Dijital yorgunluğa 2022' de dikkat

“Araştırma sonuçlarına göre yalnızlık duygusu bakımından öne çıkan özelliğin uygar durum olduğu göze çarptı. Boşanmış veya eşini kaybetmiş yaşlı bireylerin evli katılımcılara nazaran kendilerini daha yalnız hissettikleri saptandı. Pandemi boyunca yakınlarıyla görüşememe ihtiyar bireylerin “yalnızlık” duygusunu daha yoğun bir şekilde hissetmesinde etkin faktörlerden biri olduğu ortaya çıkmıştır.

Yalnızlığın çağrıştırdığı duygulara dair verilen yanıtlardan en yüksek oranlara sahip olanlar sırasıyla “mutsuzluk”, “endişe”, “umutsuzluk”, “ölüm” ve “keder” oldu. Dolayısıyla, yakın çevresiyle görüşme imkânı kısıtlanmış olan yaşlı bireylerin Covid-19 Salgın yalnızlığı en olumsuz anlamlarıyla hissedip tecrübe ediyor olmaları muhtemel görünmektedir. Katılımcıların yalnızlık hissettiklerinde en çok ibadete, televizyon ve telefona ve dışarı çıkmaya yöneldikleri görülmüştür. Bu sonuç, yalnızlık hissini aşmaya karşın ruhsallığın ve sosyalleşmenin önem taşıdığını göstermektedir. Yalnızlıktan kaynaklanan olumsuz ruh hallerinin avunma, yakınlık ve bağ kurma gibi duygusal ihtiyaçlar ortaya çıkarıyor oluşu önemli bir nokta.

Salgına yakalanma oranlarında “hayır” cevabı %90,4 gibi büyük bir orana sahiptir ve katılımcıların çoğunun sıhhat düzeyleri bakımından çoğunlukla dinç hissettikleri yönünde yanıt vermiş oluşu da bu oranla düzenli görünmektedir. Virüse yakalanmayan katılımcılar aralarında bekarların oranı ise beklenebileceği üzere daha yüksektir.

Katılımcıların birçok, Pandemi baştan başa gündelik rutinlerinin değiştiğini, genel sağlık sorunlarını takip etmede zorlandıklarını, birtakım ekonomik zorluklar yaşadıklarını,Covid-19 Salgın  yeme sıklığında artış gözlemlediklerini ve aile bağlarında kopma hissettiklerini açıklama etmişlerdir. Bu bakımdan, Pandeminin sosyo-kültürel durumlarına ilk elden etki ettiği açıktır.

Katılımcıların büyük çoğunluğu virüse yakalanmadığı halde, diğer afiyet sorunlarını yeterince uyumlu takip edemedikleri ve tedavileri aksadığı için sağlık durumu açısından kırılganlık göstermeye devam etmektedirler. Hesaplı sıkıntıların varlığı, sosyalleşme eksikliği, büyüyen yalnızlık duygusu ve yakın olma özlemi çekmek psikolojik iyi oluş açısından da zorluk çektiklerinin göstergesidir. Pandemi ardından da 65 yaş üzeri nüfusun hem fiziksel hem ruhsal afiyet problemler bakımından daha kırılgan ve olumsuz etkilenen kesim olması gözden kaçırılmaması gereken bir ihtimaldir.”

Önerilen Yazı  Fizik tedavi ve rehabilitasyon engelli bireylerin bağımsızlığını arttırıyor 2022

Yazar Hakkında

kadinbilgiler.com sitesi içeriği tamamen bilgi amaçlı olup bir çok konu hakkında güncel hayata dair merak edilen tüm konuları ele alan ve en doğru bilgileri en güncel haliyle okuyucularına ulaştırmayı amaçlayan kadın sitesi.

Yorum Yap